#1 2017-11-20 14:59:28

zed
Member
From: Belarus
Registered: 2015-02-26
Posts: 105

FastFindInt64Sorted hangs on 32-bit build

Test code:

uses
 SysUtils,
 mORMot,
 SynCommons;

procedure DoTest;
var
 I, J: Integer;
 VLen: Integer;
 VArr: TIDDynArray;
begin
 VLen := 3;
 SetLength(VArr, VLen);
 for I := 0 to VLen - 1 do begin
  VArr[I] := I;
 end;
 J := FastFindInt64Sorted(PInt64Array(VArr), VLen-1, 2); // <-- hangs
end;

Previous worked version FastFindInt64Sorted:

function FastFindInt64Sorted(P: PInt64Array; R: PtrInt; const Value: Int64): PtrInt; overload;
var L: PtrInt;
  cmp: Int64;
begin
 L := 0;
 if 0<=R then
 repeat
  result := (L + R) shr 1;
  cmp := P^[result]-Value;
  if cmp=0 then
   exit;
  if cmp<0 then
   L := result + 1 else
   R := result - 1;
 until (L > R);
 result := -1
end;

Current, bugged version (infinite loop):

function FastFindInt64Sorted(P: PInt64Array; R: PtrInt; const Value: Int64): PtrInt; overload;
var L: PtrInt;
begin
 L := 0;
 if 0<=R then
 repeat
  result := (L + R) shr 1;
  {$ifdef CPUX86} // circumvent Int64 comparison slowness
  result := SortDynArrayInt64(P^[result],Value);
  if result=0 then
   exit else
  if result <0 then
  {$else}
  if P^[result]=Value then
   exit else
  if P^[result]<Value then
  {$endif}
   L := result + 1 else
   R := result - 1;
 until (L > R);
 result := -1
end;

I use Delphi 10.2 and x86 build for test.

Offline

#2 2017-11-20 15:10:42

zed
Member
From: Belarus
Registered: 2015-02-26
Posts: 105

Re: FastFindInt64Sorted hangs on 32-bit build

Fix:

function FastFindInt64Sorted(P: PInt64Array; R: PtrInt; const Value: Int64): PtrInt; overload;
var L: PtrInt;
  cmp: Integer;
begin
 L := 0;
 if 0<=R then
 repeat
  result := (L + R) shr 1;
  {$ifdef CPUX86} // circumvent Int64 comparison slowness
  cmp := SortDynArrayInt64(P^[result],Value);
  if cmp=0 then
   exit else
  if cmp<0 then
  {$else}
  if P^[result]=Value then
   exit else
  if P^[result]<Value then
  {$endif}
   L := result + 1 else
   R := result - 1;
 until (L > R);
 result := -1
end;

Last edited by zed (2017-11-20 16:09:36)

Offline

#3 2017-11-20 17:51:22

ab
Administrator
From: France
Registered: 2010-06-21
Posts: 14,371
Website

Re: FastFindInt64Sorted hangs on 32-bit build

Online

Board footer

Powered by FluxBB